Herunder kan du se hvordan du kontakter klubbens forskellige afdelinger:
 
Generel kontakt
info@aags.dk

Kontakt vedr. generelle klub emner, forslag til bestyrelse etc.
Formand Pernille Riis Thiemke
formand@aags.dk
 
Kontakt vedr. økonomi, betaling etc. 
Kasserer Anne Hyldegaard
regnskab@aags.dk
 
Kontakt vedr. rideskole, indmeldelse, flytning af hold etc. 
Maria Schnohr
rideskole@aags.dk
 
Kontakt vedr. indrapportering af resultater til Championatslisten
Championat Josefine Cady
josefinecady@hotmail.com 
 
Kontakt til dressurudvalg
dressur@aags.dk 
 
Kontakt til springudvalg
spring@aags.dk