Herunder kan du se hvordan du kontakter klubbens forskellige afdelinger:
 
Kontakt vedr. generelle klub emner, forslag til bestyrelse etc.
Formand Pernille Riis Thiemke
formand@aags.dk
 
Kontakt vedr. økonomi, betaling etc. 
Kasserer Anne Hyldegaard
regnskab@aags.dk
 
Kontakt vedr. rideskole, indmeldelse etc. 
Leder af rideskolen Susanne Zycek
rideskole@aags.dk
 
Kontakt vedr. indrapportering af resultater til Championatslisten
Championat Josefine Cady
josefinecady@hotmail.com 
 
Kontakt til dressurudvalg
dressur@aags.dk 
 
Kontakt til springudvalg
spring@aags.dk