Herunder kan du se hvordan du kontakter klubbens forskellige afdelinger:
 
Kontakt vedr. generelle klub emner, forslag til bestyrelse etc.                                                                                                                                                   
Formand Pernille Riis Thiemke
formand@aags.dk
 
Kontakt vedr. økonomi, betaling etc. 
Kasserer Sandra Suhr
regnskab@aags.dk
 
Kontakt vedr. rideskole, indmeldelse etc. 
Leder af rideskolen Susanne Zycek
rideskole@aags.dk
 
Kontakt vedr. indrapportering af resultater til Championatslisten
Championat Josefine Cady
josefinecady@hotmail.com